Pevnosti šroubů M

Ocelové šrouby jsou značeny pomocí dvoumístné číselné kombinace, která značí třídu pevnosti šroubu.
Například pevnost 8.8:

 • první číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu v N/mm2
   vypočítá se: 8 x 100 = 800N/mm2
 • druhá číslice znamená desetinný poměr meze kluzu vůči minimální pevnosti v tahu
   vypočítá se: 8 x 8 x 10 = 640Mpa

  Mez kluzu – hodnota odolnosti materiálu do plastické deformace. Obecně mez průtažnosti určuje, jaké zatížení šroub vydrží, než dojde k trvalému prodloužení.

  ŠROUBSPOJ
  Třída
  pevnosti
  Pevnost
  v tahu
  N/mm2
  Mez
  kluzu
  MPa
  Namáhání
  spoje
  Materiál
  spojovaných
  dílů
  4.6
  400
  240
  nízké
  všechny
  konstrukční
  oceli
  4.8
  400
  320
  nízké
  5.8
  500
  320
  nízké
  6.8
  600
  480
  nízké
  8.8
  800
  640
  střední
  10.9
  1000
  900
  vysoké
  kontrukční oceli od
  minimálí pevnosti v tahu

  700N/mm2
  12.9
  1200
  1080
  velmi vysoké
  oceli k zušlechťování
  * 1N/mm2 = 1Mpa = 143,0377psi
  • U šroubů pevnostní třídy 8.8 se jmenovitým průměrem závitu <= 16mm je zvýšené riziko stržení matice, je-li šroubové spojení utaženo více než je zkušební zatížení šroubu. Je nutné brát v úvahu normu ISO 989-2.
  • Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice 12mm.
  ZKUŠEBNÍ ZATÍŽENÍ v N
  Závit
  Jmenovitý
  průřez
  mm2
  Třída pevnosti
  4.6
  4.8
  5.8
  6.8
  8.8
  10.9
  12.9
  M3
  5,03
  1130
  1560
  1910
  2210
  2920
  4180
  4880
  M4
  8,78
  1980
  2720
  3340
  3860
  5100
  7290
  8520
  M5
  14,2
  3200
  4400
  5400
  6250
  8230
  11800
  13800
  M6
  20,1
  4520
  6230
  7640
  8840
  11600
  16700
  19500
  M8
  36,6
  8240
  11400
  13900
  16100
  21200
  30400
  35500
  M10
  58
  13000
  18000
  22000
  25500
  33700
  48100
  56300
  M12
  84,3
  19000
  26100
  32000
  37100
  48900
  70000
  81800
  M14
  115
  25900
  35600
  43700
  50600
  66700
  95500
  112000
  M16
  157
  35300
  48700
  59700
  69100
  91000
  130000
  152000
  M18
  192
  43200
  59500
  73000
  84500
  115000
  159000
  186000
  M20
  245
  55100
  76000
  93100
  108000
  147000
  203000
  238000

  Jmenovitý průřez – systém rozměrů závitů je založen na jmenovitých rozměrech závitů, stoupání a malém průměru závitu.

  • Výpočet: π/4*((d2+d3)/2)2