Výpočet potřebného výkonu krbových kamen a vložek

Zde najdete zjednodušený výpočet pro zvolení správného výkonu krbových kamen, který je důležitý pro jejich dlouhou životnost. Při koupi kamen s nízkým výkonem jsou kamna přetápěna, jejich plášť dlouhodobě zatěžován, což zkracuje jejich životnost. Naopak u kamen s vysokým výkonem je buď místnost přetopená nebo je přivírán přívod vzduchu, dochází ke špinění skla, dehtování kamen, kouřovodů a komínu.

Pro zjednodušený výpočet použijeme následující faktory:
 1. objem místnosti v m3
  Dá se použít pro více místností, sečtením objemu všech vypočtených místností a dosazením do vzorce.
  Pozor teplo se nejlépe šíří v otevřeném prostoru, skrz otevřené dveře se do dalších místností nedostane tolika tepla a bude v nich podstatně chladněji. Může dojít k tomu že vyberete kamna s vysokým výkonem, místnost bude přetápěna a ostatní místnosti budou chladné. V tomto případě je lepší vybrat krbová kamna s teplovodním výměníkem.
 2. úroveň tepelné izolace
  dobře izolovaná novostavba – 20 W/m3
  stavba s částečnou izolací – 23 W/m3
  cihlová stavba s jednoduchými okny – 33 W/m3
  dřevěná chata se slabou izolací – 45 W/m3
  dřevěný nebo ocelový objekt bez izolace – 50 W/m3

Vzorec:
objem místnosti(í) v m3 x úroveň tepelné izolace / 1000 = výkon v kW

příklad výpočtu:
místnost 8 x 5 m8 x 5 x 2,5 = 100
výška stropu 2,5 m100 x 33 = 3300
cihlová stavba 33 W/m33300 / 1000 = 3,3 kW
Pro vytopení této místnosti by měla stačit krbová kamna o jmenovitém výkonu 3 kW

Jedná se o zjednodušený výpočet do kterého není zahrnut průměrný teplotní rozdíl, který je mezi požadovanou vnitřní a průměrnou venkovní teplotou v topné sezóně, průměrný počet studených dní, četnost a způsob využívání krbových kamen. Správný výkon krbových kamen a krbových kamen s teplovodním výměníkem vám spočítá topenář nebo projektant.